Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Quo vadis” Henryka Sienkiewicza lekturą Narodowego Czytania w 2016 r.

  „Bez czytania jesteśmy wtórnymi analfabetami, można nami łatwo sterować, nie rozpoznajemy odniesień do tradycji kultury, nie mamy wyobraźni i nie dysponujemy pewnego rodzaju wrażliwością, która jest konieczna w życiu społecznym…”
Sylwia Chutnikwspółczesnapisarka, laureatka nagród literackich, działaczka społeczna.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty

Pierwszy dzwonek zabrzmiał tym razem w czwartkowy poranek. Rok Szkolny 2016/2017 tradycyjnie rozpoczęliśmy 1 września mszą św. w kościele parafialnym, następnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się do budynku szkoły. Uroczysty moment złożenia kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w tym roku niestety miał również swój smutny wydźwięk. Jedna z wiązanek trafiła na grób ucznia Krzysztofa Gierackiego, który zmarł tragicznie podczas wakacji. Nie bez powodu więc właśnie na bezpieczeństwo w szkole i poza nią szczególny nacisk położyła dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku p. Ewa Białkowska w inauguracyjnym przemówieniu.

   Uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz dyrekcja i nauczyciele w skupieniu wysłuchali programu artystyczno – patriotycznego nawiązującego do 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Występ przygotowały klasy II gimnazjum pod kierunkiem wychowawców – Ewy Wajdy, Haliny Kras i Agnieszki Stachoń. Niespodzianką było wręczenie przez goszczącego na uroczystości wicestarostę tarnowskiego p. Zbigniewa Karcińskiego plecaków – wyprawek szkolnych. Otrzymali je wylosowani uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzicami w dniu 1 września 2016 r. na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2016/2017.  Rozpocznie się ona w kościele parafialnym w Gromniku o godz. 8.00. Po mszy przechodzimy za pocztem sztandarowym do szkoły, gdzie odbędzie się okolicznościowa akademia. Na zakończenie w klasach odbędą się spotkania z wychowawcami.

Plany lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum dostępne są w odpowiednich zakładkach menu witryny.

 

Przywozy uczniów: Brzozowa - godz. 7.10; Rzepiennik (Golanka) - godz. 7.15; Polichty - godz. 7.30.

Odwozy od godz. 11.30