^Na górę
ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik
tel/fax: 146514233
e-mail: zs@gromnik.pl

Zespół Szkół w Gromniku

 • 1 Nadanie imienia Orląt Lwowskich Gimnazjum Publicznemu!

  Dzień 3 września 2012 roku na zawsze wpisze się w historię gromnickiej oświaty. Uroczystość nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Gromniku to wyjątkowe wydarzenie w dziejach naszej szkoły i miejscowości.

 • 2 „Ofiarom Rzezi Wołyńskiej 1943 – 1945” 19.06.2013

  Szczególnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły, jak również społeczności Gromnika i powiatu tarnowskiego, było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich w latach 1943 – 1945.
 • 3 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

  9 października 2013 r. w naszej szkole miały miejsce obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Z ust wielu płynęły życzenia dla pracowników oświaty...

  Czytaj
 • 4 Narodowe Święto Niepodległości

  W dniu 12 listopada 2013 r. obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dla naszego gimnazjum jest to szczególna data również ze względu na to, iż wraz ze Świętem Niepodległości obchodzimy Dzień Patrona - Orląt Lwowskich.
  Czytaj
 • 5 "Był wrzesień, jest wrzesień..." Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

  1 września 2014 r. po dwumiesięcznej przerwie uczniowie Zespołu Szkół w Gromniku rozpoczęli kolejny rok szkolny. Pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele N.M.P. w Gromniku o godz. 8:00. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9:00 rozpoczął się apel.
  Czytaj

 

‘ENGLISH IS FUN’

 

I. IDEA I CELE KONKURSU

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z Gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów językiem angielskim oraz kulturą krajów angielskiego obszaru językowego  (Wielka Brytania, USA), a pośrednio sprawdzenie umiejętności językowych nabytych podczas nauki. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się wiedzą przewidzianą w programie szkolnym dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Czytaj więcej...

4 kwietnia odbyło się w Tarnowie uroczyste wręczenie nagród w VIII edycji konkursu języka niemieckiego Fit in Deutsch, w którym Wiktoria Sówka została laureatką III miejsca na poziomie A1.

Konkurs zorganizowany został przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ODN w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Czytaj więcej...

15 marca 2016 r. odbył się w Zespole Szkół w Gromniku XIV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorami byli nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Tarnów. Główne cele konkursu to motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do systematycznej i samodzielnej pracy, co przekłada się na podnoszenie umiejętności językowych dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest też zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, co ma wpływ na rozwój tolerancji i akceptacji wobec innych narodów. Jako istotny cel należy także wymienić  docenianie i nagradzanie wysiłków uczniów
i nauczycieli oraz integracja środowisk szkolnych w obrębie gminy. W tegorocznych zmaganiach językowych wzięło udział 55 uczestników ze szkół podstawowych w Brzozowej, Gromniku, Rzepienniku Marciszewskim i Siemiechowie oraz z gimnazjów w Gromniku, Chojniku i Siemiechowie. 

Czytaj więcej...

Na początku marca podsumowaliśmy realizację projektu klasowego: Luty miesiącem czytania. Klasa 3 c gimnazjum czyta młodszym kolegom z nauczania wczesnoszkolnego. Jesteśmy zadowoleni z naszych działań i wierzymy, że nasze czytanie utrwaliło się na długo w pamięci młodszych kolegów. Jednak musimy zaznaczyć, że nie było to takie zwykłe czytanie. Po pierwsze do dyspozycji dostaliśmy określony zestaw lektur zaproponowanych w ogólnopolskiej akcji czytania, w której bierze udział tutejsza Szkoła Podstawowa, po drugie czytanie to było połączone z kształceniem językowym.

Czytaj więcej...

Na nadchodzący czas przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy najserdeczniejsze życzenia!

Niech to będzie czas radosny, spędzony w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Niech to będzie czas pełen wiary, nadziei i miłości.

Niech to będzie czas pięknego wiosennego nastroju,

przepełnionego optymizmem na lepsze jutro.

Wesołego Alleluja!

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Zespołu Szkół w Gromniku 

Przegląd Kabaretów Klasowych Marzanna 2016

Poniedziałek 21.03.2016 r.

PLAN DNIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM: 

8:00 - 8:45 spotkanie z wychowawcami

8:50 - 10:20 rozdanie nagród pokonkursowych, prezentacja poprojektowa.

10:25 - 10:40 przerwa

10:40 - 11:25 Przegląd Kabaretów Marzanna 2016

11:25 -12:30 przerwa

12:45 - 13:30 c.d. Przeglądu Kabaretów Marzanna 2016, Konkurs „ Z Jajem”.

13.30 Zakończenie