Zebranie z rodzicami.

W dniu 28 lutego 2019 r. tj. czwartek o godz 17.00 w sali 52 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjum.

Tematyka spotkania:

Organizacja egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego.
Rekrutacja do szkół średnich.
Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.