Rada Pedagogiczna

mgr Białkowska Ewa – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
mgr Baran Tomasz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Halina Karaś – wicedyrektor szkoły, nauczyciel historii
mgr Bajorek Sylwia – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Anna Białkowska – nauczyciel języka angielskiego
mgr Beata Biedrzycka – doradca zwodowy
mgr Biesek Lucyna – nauczyciel geografii i przyrody
mgr Caba Zofia – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
mgr Chmiel Bożena – nauczyciel zajęć technicznych i zajęć komputerowych
mgr inż. Cudek Anna – nauczyciel chemii i fizyki
mgr Cudek Edward – nauczyciel wychowania fizycznego, Gminny Organizator Sportu
mgr inż. Cudek Wiesława – nauczyciel zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć rewalidacyjnych, zajęć artystycznych, plastyki
mgr Dębosz – Gorczyca Anna – nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca świetlicy
mgr Filus Katarzyna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Gańczarczyk Anna – nauczyciel muzyki i przyrody
mgr Gawełczyk Jadwiga – nauczyciel języka polskiego, historii
mgr Główczyk Iwona – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, przyrody
mgr Górska Małgorzata – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Hlebowicz Renata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Kafel Paweł – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Kapałka Marta – pedagog szkolny, logopeda
mgr Karcińska Anna – nauczyciel języka polskiego
mgr Karplewicz Agata – nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinnie
mgr Kierońska Barbara – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, religii, wychowania przedszkolnego
mgr Kierońska Monika – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego
mgr Kieroński Grzegorz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Korzeniowska Maria – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Kras Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Kras Halina – nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Kubicz Patrycja – nauczyciel biologii, chemii, przyrody, języka angielskiego
mgr Kuleńska Danuta – nauczyciel eduacji wczesnoszkolnej
mgr Kurczab Anna – logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej
mgr Kurczab Halina – bibliotekarz
mgr Kwiek Alicja – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Laska Adrianna – wychowawca świetlicy
mgr Ligęza Sylwia – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Łyżwa Janina – nauczyciel języka niemieckiego, matematyki, wychowawca świetlicy
mgr Majchrowicz Zofia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego
mgr Marszałek Urszula – nauczyciel języka angielskiego
mgr Matuszewska Beata – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Miłkowska Małgorzata – nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, wychowawca świetlicy
ks. mgr Mirek Andrzej – nauczyciel religii
mgr Morys Monika – nauczyciel języka angielskiego
mgr Moździerz Magdalena – nauczyciel języka angielskiego
mgr Murczek Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego
ks. mgr Piotr Obrzut – nauczyciel religii
mgr Polak Marek – nauczyciel języka polskiego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć rewalidacyjnych
mgr Pypeć Renata – nauczyciel wychowania przedszkolnego
ks. mgr Sacha Mariusz – nauczyciel religii
mgr Smagacz Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
mgr Smoleń Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Sokół Elżbieta – nauczyciel matematyki
mgr Sowa Dorota – nauczyciel języka polskiego
mgr Stachoń Agnieszka – nauczyciel języka polskiego, zajęć rewalidacyjnych
mgr Starzyk Małgorzata – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy
mgr Styrkowiec Aneta – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy
mgr Szczepańska Anna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Wajda Ewa – nauczyciel religii, historii, wychowania do życia w rodzinie
mgr Wątroba Halina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ks. mgr Marian Wnęk – nauczyciel religii
mgr Zagórska Kinga – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
mgr Zagórska – Wójcik Lidia – nauczyciel nauczania zintegrowanego