Promocja i upowszechnianie.

W Zespole Szkół w Gromniku znajdą Państwo trzy postery podsumowujące działania projektowe. Tutaj udostępniamy ich wersje on-line.

Nauczyciele, którzy odbyli zagraniczne szkolenia, dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem nie tylko w naszej szkole, ale również w placówkach ościennych.