Badam, mierzę i wiem!

2 października 2017r. odbyły się zajęcia terenowe dla uczniów z klas II a, II b i II c gimnazjum. Ćwiczenia odbyły się na boisku asfaltowym naszej szkoły (przy dawnym ogródku geograficznym). Za organizację i przebieg zajęć odpowiedzialna była nauczycielka geografii – L. Biesek.

Przez 4 godz. lekcyjne, uczniowie, pracując w grupach doskonalili następujące umiejętności:

  1. orientowanie mapy topograficznej Gromnika w skali 1 : 10 000 z użyciem busoli,
  2. wyznaczanie azymutu geograficznego,
  3. wykorzystanie gnomonu do ustalenia kierunków geograficznych oraz pomiaru wysokości Słońca w południe słoneczne,
  4. stosowanie niwelatora.

Kreatywność zaczyna się od… kropki.

Peter Reynolds jest autorem i ilustratorem książek dla dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród. Napisał książkę „The Dot”. Opowiada ona o kropce, która zmieniła świat małej Vashti Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz wydana alfabetem Braille’a.

Kropka z książeczki o Vashti stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – Międzynarodowego Dnia Kropki. Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.

Zawsze warto poznawać nowe miejsca, a tam nas jeszcze nie było…

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się niby tak samo jak zwykle, a jednak inaczej. Jesteśmy w siódmej klasie zamiast w pierwszej gimnazjum. Dostaliśmy tę samą klasopracownię pod opiekę, ale nową wychowawczynię, nowe przedmioty, nowe zadania. Już w pierwszym tygodniu pani Sowa zaproponowała nam wycieczkę. Wszyscy zgodziliśmy się na udział z radością, licząc na przedłużenie wakacji, choćby o jeden dzień.