Nagradzamy i gratulujemy!

Podsumowujemy dziesięć miesięcy ciężkiej pracy: gratulujemy uczniom sukcesów i nagradzamy za osiągnięcia w konkursach.

Certyfikat Lepszej Szkoły >>

Certyfikat udziału w projekcie Uczymy Dzieci Programować w ramach realizowanej w szkole innowacji >>