Poszerzanie horyzontów z Erasmusem Plus

Zespół Szkół w Gromniku jest największą placówką oświatową w gminie Gromnik. Obejmuje ona przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum, do których uczęszcza ponad 600 uczniów. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, składającą się z 58 pedagogów, którzy podejmują wiele działań na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu efektywności nauczania. Zdecydowana większość nauczycieli to ludzie młodzi, uczestniczący chętnie w różnych formach doskonalenia i nieobawiający się nowych wyzwań. Większość z nich poświęca swój prywatny czas na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwijając  w ten sposób ich zainteresowania. Są to m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, a także koła przedmiotowe. Kilku nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych w ramach programu Comenius oraz kursach organizowanych przez Instytut Goethego (Niemcy). Po odbytych szkoleniach uczestnicy podzielili się zdobytą wiedzą oraz nabytymi doświadczeniami z członkami rady pedagogicznej, co skłoniło część z nich do zainteresowania się obecnym programem.  Mimo, iż nasza placówka jest szkołą prowincjonalną, każdy nauczyciel stara się na swoim przedmiocie dążyć do standardów nauczania  obowiązujących w Unii Europejskiej. Duży nacisk kładzie się na nauczanie języków obcych i uświadomienie uczniom możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Służą  temu corocznie organizowane wycieczki do różnych krajów europejskich, a także projekty wymiany korespondencji w języku niemieckim z uczniami z Węgier i Rumunii. Kontakty te zostały nawiązane dzięki pobytowi pani Anety Styrkowiec na szkoleniu zagranicznym. Uczestnictwo w wycieczkach oraz prowadzenie korespondencji z rówieśnikami z innych krajów europejskich sprawia uczniom dużo radości i satysfakcji z porozumiewania się w języku obcym, uczy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur. Aby nadać szerszy wymiar tym działaniom, nasza szkoła  zdecydowała się wziąć udział w programie Erasmus + w Akcji 1 „Mobilność edukacyjna”. Grupa nauczycielek napisała projekt pt. „Poszerzanie horyzontów  z Erasmusem Plus”, który uzyskał akceptację Agencji Narodowej. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  (FRSE).

Odkrywanie Bonn z Erasmusem+

W ramach projektu Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+, który jest realizowany przez Zespół Szkół w Gromniku uczestniczyłam w dwutygodniowym seminarium  metodyczno – dydaktycznym dla nauczycieli języka  niemieckiego. Szkolenie odbywało się na przełomie lipca i sierpnia w  Instytucie Goethego w BonnZajęcia prowadzone były przez dwie bardzo kompetentne panie i trwały od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9:00 do 17:30 z przerwami na obiad i kawę. Wszyscy byliśmy zakwaterowani w hotelu CJD Bonn, gdzie mogliśmy korzystać codziennie z obfitego bufetu śniadaniowego. Moja grupa liczyła 25 uczestników z 19 krajów świata takich jak:  Wybrzeże Kości Słoniowej (4 osoby), Turcja (3 osoby), Maroko (2 osoby), Togo, Senegal, Nigeria, Tunezja, Madagaskar, Palestyna, Mołdawia, Indie, USA, Czechy, Portugalia, Włochy, Grecja, Francja, Bułgaria i Polska (ja). Ta wielokulturowość uczyniła nasze zajęcia bardzo interesującymi. Mieliśmy okazje wymienić doświadczenia na temat szkolnictwa w poszczególnych krajach i poznać inne kultury. Podczas zajęć w Instytucie pogłębialiśmy naszą wiedzę realioznawczą na temat Niemiec, a także umiejętności dydaktyczno – metodyczne. Inną formą nauki było tzw. uczenie się pozaszkolne polegające m.in. na tematycznym zwiedzaniu Bonn w grupach, wykonywaniu  również w zespołach zadań w kawiarniach tego miasta, zajęciach w muzeum sztuki, zwiedzaniu wystawy projektanta mody Karla Lagerfelda, czy zwiedzaniu z przewodnikiem muzeum historii Niemiec od zakończenia II wojny światowej ( Haus der Geschichte Bonn). Jedno popołudnie spędziliśmy na wypiekaniu ciast wg niemieckich przepisów. Dwa wieczory spędziliśmy razem w restauracji przy uroczystej kolacji.