Nabór do szkoły muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Domosławicach prowadzi nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do nauki w Szkole Muzycznej. Zajęcia odbywają się w Gromniku. Nauka jest bezpłatna. Mozliwość wypożyczenia instrumentów.
Zgłoszenia on-line do 31 maja 2020 roku pod linkiem: https://forms.gle/wZgSRya9Z8Trb3fq7
 Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły http://www.domoslawice.pl/ lub w sekretariacie pod nr tel.: (14) 663 54 20. Nabór dzieci w wieku 6 do 16 lat.

Ogłoszenie dla rodziców odnośnie możliwości organizacji działalności opiekuńczej w przedszkolu po 24.05.2020 r.

Od 25.05.2020 r. przedszkole jest w gotowości związanej z organizacją pracy placówki w reżimie sanitarnym. Działalność  opiekuńcza prowadzona będzie tylko dla dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Kolejność korzystania z opieki przedszkolnej od dnia 25.05.2020 r. – zgodnie z wytycznymi –mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obojga rodziców pracujących. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS i MZ (linki i zdjęcia znajdują się poniżej), a następnie odesłanie informacji zwrotnej o chęci skorzystania z opieki w przedszkolu do wychowawcy grupy do 19.05.2020 r. do godz. 16.00.