ZEBRANIE RODZICÓW W PRZEDSZKOLU

DRODZY RODZICE!

10 września 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie: 16:00 odbędą się zebrania grupowe z wychowawcami. Każda grupa w swojej sali.
Celem spotkania jest organizacja pracy w nowym roku szkolnym.
Przypominamy o  ochronie nosa i ust oraz zachowaniu dystansu
w czasie zebrania. 

Bardzo prosimy NIE PRZYPROWADZAĆ ZE SOBĄ DZIECI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Drodzy Rodzice!

Od 1 września 2020 r. planujemy pracę przedszkola we wszystkich grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nasze Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz. 16.00. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez organ prowadzący to godziny 8.00 – 13.00

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych godzin.

Już teraz prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym czasem przyprowadzania i odbioru dziecka. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu oraz wydrukowanie oświadczeń, podpisanie i złożenie  w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

Nabór do szkoły muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Domosławicach prowadzi nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do nauki w Szkole Muzycznej. Zajęcia odbywają się w Gromniku. Nauka jest bezpłatna. Mozliwość wypożyczenia instrumentów.
Zgłoszenia on-line do 31 maja 2020 roku pod linkiem: https://forms.gle/wZgSRya9Z8Trb3fq7
 Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły http://www.domoslawice.pl/ lub w sekretariacie pod nr tel.: (14) 663 54 20. Nabór dzieci w wieku 6 do 16 lat.

Ogłoszenie dla rodziców odnośnie możliwości organizacji działalności opiekuńczej w przedszkolu po 24.05.2020 r.

Od 25.05.2020 r. przedszkole jest w gotowości związanej z organizacją pracy placówki w reżimie sanitarnym. Działalność  opiekuńcza prowadzona będzie tylko dla dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Kolejność korzystania z opieki przedszkolnej od dnia 25.05.2020 r. – zgodnie z wytycznymi –mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obojga rodziców pracujących. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS i MZ (linki i zdjęcia znajdują się poniżej), a następnie odesłanie informacji zwrotnej o chęci skorzystania z opieki w przedszkolu do wychowawcy grupy do 19.05.2020 r. do godz. 16.00.