Komunikat

W związku z licznymi telefonami ws. akcji protestacyjnej nauczycieli informujemy, iż w Zespole Szkół w Gromniku na ten moment akcja ta jest kontynuowana. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Komunikat ws. egzaminu ósmoklasisty.

W Zespole Szkół w Gromniku egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tj. w dniach 15, 16 i 17 kwietnia.

Dowozy uczniów na egzamin:

  • Rzepiennik i Golanka – godz. 7.20
  • Polichty – godz. 7.45

Komunikat ws. egzaminu gimnazjalnego.

W Zespole Szkół w Gromniku egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tj. w dniach 10, 11 i 12 kwietnia.

Dowozy uczniów na egzamin:

  • Rzepiennik i Golanka – godz. 7.20
  • Polichty – godz. 7.45
  • Brzozowa – 8.00

Odwozy:

  • Brzozowa – godz. 13.00
  • Rzepiennik i Golanka – godz. 13.45
  • Polichty – godz. 13.30

Rekolekcje

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2018 Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku z dn. 10.09.2019 r. w sprawie kalendarza roku szkolnego 2018/2019 informujemy, że w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne. W związku z tym dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Odbywają się natomiast zajęcia opiekuńcze. W związku z koniecznością dowiezienia uczniów na egzamin gimnazjalny, dowozów dzieci na rekolekcje nie organizujemy.

Harmonogram rekolekcji:

Komunikat

W referendum strajkowym przeprowadzonym w dniu 19 marca 2019 r. za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 98% głosujących. Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Rządem, a Związkami Zawodowymi, od 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Gromniku zostanie rozpoczęta akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. Szkoła i Przedszkole zapewnią w tych dniach opiekę dzieciom, które będą obecne.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku