Zapisy dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Zapisy dzieci po raz pierwszy starających się o miejsce w Przedszkolu Publicznym w Gromniku oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Filialnej w Golance i w Polichtach będą prowadzane od 18 lutego do 2 marca 2020 roku. „Regulamin rekrutacji”, „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz druki oświadczeń do pobrania zakładce Przedszkole Publiczne oraz w przedszkolu. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przyjmuje kierownik przedszkola w Gromniku od 18 lutego do 2 marca 2020 roku w wyznaczonych godzinach. Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2014 r. Ponadto rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szk. 2020/21 w dniach od 10.02.2020 r. do 17.02.2020 r. u kierownika przedszkola.

Projekt grantowy CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt prowadzony przez różne uczelnie techniczne w kraju, w naszym przypadku to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W ramach CMI nauczyciele przygotowywani są do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK i MEN. Jest to pierwsze takie działanie skierowane do nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji i skierowane do uczniów, jako inwestycja w ich przyszłość.

W ramach udziału w programie prowadzone będzie kółko dla uczniów klas IV – VI. Na zajęciach uczniowie będą uczyć się podstaw algorytmiki, programowania, robotyki. Będą także przygotowywać się i brać udział w konkursach informatycznych. Grupa, która w tym roku szkolnym będzie miała szansę poznać tajniki informatyki liczy dwunastu uczniów. 

Language, Methodology and Culture.

Data mobilności: 29.07 – 09.08.2019

Adres: The English Language Centre, Brighton

Kraj: Wielka Brytania

Tytuł kursu: Language, Methodology and Culture

Nauczycielka: Patrycja Kubicz

Zespół Szkół w Gromniku realizuje projekt POWER pt.”Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK  drogą do rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji”. W związku z tym, miałam możliwość doskonalić swój warsztat pracy w Wielkiej Brytanii. W ciągu dwóch tygodni poznałam wiele metod nauczania języka angielskiego, a także zatonęłam w kulturze i tradycjach Anglii.